Legater

Har du brug for økonomisk støtte på et eller andet tidspunkt i dit studieforløb, så tjek vores kæmpe legatdatabase ud. Her finder du næsten 1000 legater - få tips til din ansøgning her

So.dk er formidler af legater. Vi giver derfor IKKE rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover hvad du finder her på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat. 

Vi gør ligeledes opmærksom på, at so.dk fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.

Søg efter legater

Evt. legatnavn   

Uddannelsesretning

Håndværk, Landbrug, Gartner etc.
Humaniora, Teologi & Lærerstuderende
Kunst & Kultur
Legater uden specifik studieretning
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab, Jura, Økonomi, Han...
Sundhedsvidenskab & Sygeplejer
Tekniske Uddannelser
Ungdomsuddannelser

Formål

Forskning
Projekter og sociale aktiviteter
Studerende i særlig økonomisk vanskelighed
Studier og arbejde i udlandet
Værdigt trængende studerende
Videreuddannelse

Ansøgningsfrist

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal

Ansøg snart

Har du brug for et studielegat her og nu? Så skynd dig at søge et af de følgende legater,som snart har sidste ansøgningsfrist.

LegatAnsøgningsfrist
Hedorfs Fond1/4
Emil Lorenzens Mindelegat1/4
Fonden af 1981 til støtte for onkologisk sygeplejeudvikling på Hæmatologisk afdeling L, Rigshospitalet1/4
Farvehandler Lauritz Becks Legat1/4
Fabrikant P. A. Fisker's Fond til teknisk-videnskabelig forskning1/4
Fabrikant, generalkonsul Ludvig Tegner og hustru Helga, født von Stiebitz's Mindelegat1/4
Cayx Legatet1/4
BG Bank's Studielegat for Gladsaxe Kommune1/4
Bankdirektør Overretssagfører Eugen Schoug og hustru Elise Caroline Jørgensen's Legat1/4
Direktør cand. pharm. Niels Peder Lauridsen og hustru Johanne Margrethe Lauridsen, født Rübner-Wisslings Legat1/4
Nord-rose Fonden1/4
Nic. P. Krebs og hustru's Mindelegat af 20. Maj 19641/4
Marie og M. B. Richter's Fond1/4
Proprietær Daniel Wad og hustru Amalie Wad født Kjeldsen's Legat oprettet af J. C. Wad, Kirstine Wad og Valdemar Wad1/4
Prof. Hakon Lund og Lektor Hans Rasmussen og hustru Anne H. E. A. Rasmussens Legat til fordel for Kemistuderende ved Aarhus Universitet1/4
Overlæge Poul Martin Christiansen og hustrus Fond1/4
O.H.F. og A. J-E. Heilmann's Fond1/4
Kirsten Wiedemann's Mindelegat for unge Gartnere og Gartnerelever1/4
Landinspektør N. F. Jensen og hustru's Legat1/4
Frants Richter's Fond1/4
Foreningen af Danske Landbrugskonsulenter's Jubilæumsfond1/4
Lektor H. Casparij's Studielånefond ved Sct. Knud's Gymnasium1/4
Rosalie Petersens Fond1/4
Den Sønderjydske Fond's Legat for skolehjælp til danske syd for grænsen1/4
Tømrermester H. V. Frederiksen's Legat til minde om smedemester Peter Frederiksen og hustru af Vindinge1/4
Ølgod Elforsyningsfond af 19841/4
Aalborg Stiftstidende's Fond1/4
Studie- og rejselegat for landbrugsstuderende med tilknytning til Sjælland1/4
Norma og Frode S. Jacobsens Fond1/4
The Boston Consulting Group Scholarship2/4
Sara og Nathan Margulies Fond 10/4
Glashandler Johan Franz Ronge's Fond15/4
Thomas B. Thrige's Fond15/4
Svineavlsfonden 7. distrikt15/4
Stipendiefonden15/4
Rektor L. Willesen og fru Ida Willesen's Mindelegat15/4
Forstander S. Jul Nielsen's Mindelegat (Fond)15/4
Kaptain, vinhandler Tyge Kjer og hustru Gertrud Marie Kjer's Familielegat15/4
Husholdningslærer Johanne Kirstine Sørensen's Legat15/4
Købmand Sven Hansen og hustru Ina Hansen's Fond15/4
Nykøbing Katedralskoles Elevsamfund's Understøttelsesfond15/4
Civilingeniør Knud Højgaard's Studielegat til Studenter fra Nykøbing Katedralskole15/4
Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møller's Fond (I)15/4
Erna og Hans Christensen's Legat for unge landmænd15/4
Familien Nyholm's Hjælpelegat15/4
Fælleslegat for Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn15/4
Fællesfonden af 1990 til støtte for børne- og ungdomsforsorg15/4
The Ramboll Scholarship 2013 - Apply now!15/4
KELD FREDBERGS LEGAT17/4
Danidas Verdensbilledlegat 28/4