Legater

Har du brug for økonomisk støtte på et eller andet tidspunkt i dit studieforløb, så tjek vores kæmpe legatdatabase ud. Her finder du næsten 1000 legater - få tips til din ansøgning her

So.dk er formidler af legater. Vi giver derfor IKKE rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover hvad du finder her på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat. 

Vi gør ligeledes opmærksom på, at so.dk fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.

Søg efter legater

Evt. legatnavn   

Uddannelsesretning

Håndværk, Landbrug, Gartner etc.
Humaniora, Teologi & Lærerstuderende
Kunst & Kultur
Legater uden specifik studieretning
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab, Jura, Økonomi, Han...
Sundhedsvidenskab & Sygeplejer
Tekniske Uddannelser
Ungdomsuddannelser

Formål

Forskning
Projekter og sociale aktiviteter
Studerende i særlig økonomisk vanskelighed
Studier og arbejde i udlandet
Værdigt trængende studerende
Videreuddannelse

Ansøgningsfrist

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal

Ansøg snart

Har du brug for et studielegat her og nu? Så skynd dig at søge et af de følgende legater,som snart har sidste ansøgningsfrist.

LegatAnsøgningsfrist
Gårdejer Laurits Rasmussen's Legat til minde om slægten på 'Nysøgaard' i Hvalsø1/9
Vendsyssel Tidendes Fond1/9
Fru Astrid Thaysen's Legat for lægevidenskabelig Grundforskning1/9
Redaktør Otto Petersens Mindefond1/9
Synoptik-Fonden (Grosserer Robert Delfer's Mindefond)1/9
Studiehjælpen Valdemar Schiøtt's Minde1/9
Lrs. Eduard Troelstrup og hustru Else Troelstrup's Fond1/9
Lisa og Gudmund Jørgensens Fond1/9
Landmand Kristian Nielsen's Legat1/9
Gårdejer i Borbjerg, Svend Ebbensgaard's Mindelegat1/9
E. & C. Ebstrup's Fond1/9
Centralforeningens Jubilæumsfond1/9
Herlovianersamfundets Legater1/9
Hans Oluf Jensen og Anna Kristine Jensen's Legat1/9
Foreningen af Håndværkere og Industridrivende i Kolding's Samlingslegat (Fond)1/9
Førstelærer H. P. Hansen og hustru's Mindelegat til fordel for elever udgået fra Kyndby-Krogstrup Skoles 7. klasse1/9
Fru Emilie Gerner-Mikkelsen's Legat1/9
Frk. Else Cathrine Boesgaard og proprietær Rasmus Boesgaard's Legat1/9
18. April - Fonden1/9
Anton Moustgaards Studielegat1/9
Codan Koncernen's Medarbejderfond1/9
Sven Wellejus og Kirstine Svenssons Mindelegat1/9
Alice og Jørgen A. Rasmussens Mindelegat5/9
Anton og Anna Margrethe Nielsen's Mindelegat over deres søn manufakturhandler Carl Nielsen10/9
Sognefoged Jens Nielsen og hustru's Legat15/9
Reinholdt W. Jorck og hustru's Fond15/9
Politimester J. P. N. Colind og hustru Asmine Colind's Mindelegat15/9
Petra Sletten's Fond15/9
Murermester Jacob Johansen og hustru Maren Sophie Johansens' Legat15/9
Kromann Reumert Legatet15/9
Aarhus Universitets Almene Studenterfond15/9
Tårnby Kommune's Studiepulje15/9
Tietgen Jubilæumslegat15/9
Frederiksberg Kommunes Uddannelseslegat15/9
Etatsråd Nicolai Petersen og hustru Anna, født Johansens Legat15/9
Etatsraad C. G. Filtenborg og hustru Marie Filtenborg's Studielegat15/9
Esbjerg Statsskoles Studiefond15/9
Carl og Albertine Feilberg's Legat15/9
Det Betzerske Legat15/9
Gårdejere af Spodsbjerg Frits Mortensen og hustru Hedvig Mortensen's Mindelegat15/9
Gårdejere af Lindelse Christian, Kathrine og Martha Bruun's Mindelegat15/9
Dato Seri B. Bek-Nielsen's almennyttige Fond15/9
Dansk Kvindesamfunds Fællesfond15/9
Kredslæge G. A. Jacobsen's Legat15/9
Jutta Bojsen-Møllers Legat15/9
Johan Schrøder og Frederik Johansen's Legat til unge i Mariager, der er under uddannelse15/9
Hørmester-Legatet15/9
Den Franske Ambassades rejselegat15/9
Crown Prince Frederik Fund18/9
Georg og Rigmor Saxild's Legat til Viborg Tekniske Skole24/9