Legater

Har du brug for økonomisk støtte på et eller andet tidspunkt i dit studieforløb, så tjek vores kæmpe legatdatabase ud. Her finder du næsten 1000 legater - få tips til din ansøgning her

So.dk er formidler af legater. Vi giver derfor IKKE rådgivning og vejledning om legatsøgning, udover hvad du finder her på siden. Har du brug for yderligere informationer, skal du kontakte administratoren af det specifikke legat. 

Vi gør ligeledes opmærksom på, at so.dk fralægger sig ethvert ansvar i forhold til eventuelle fejlagtige eller forældede oplysninger.

Søg efter legater

Evt. legatnavn   

Uddannelsesretning

Håndværk, Landbrug, Gartner etc.
Humaniora, Teologi & Lærerstuderende
Kunst & Kultur
Legater uden specifik studieretning
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab, Jura, Økonomi, Han...
Sundhedsvidenskab & Sygeplejer
Tekniske Uddannelser
Ungdomsuddannelser

Formål

Forskning
Projekter og sociale aktiviteter
Studerende i særlig økonomisk vanskelighed
Studier og arbejde i udlandet
Værdigt trængende studerende
Videreuddannelse

Ansøgningsfrist

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal

Ansøg snart

Har du brug for et studielegat her og nu? Så skynd dig at søge et af de følgende legater,som snart har sidste ansøgningsfrist.

LegatAnsøgningsfrist
Fru Karen Margrethe Torp-Pedersen, født Olesen og Ambassadør Emil Torp-Pedersen's Fond1/10
Fru Inger Sophie Olivia Weis Gade, født Schmidt's Legat1/10
Frants Richter's Fond1/10
Fhv. Hotelejer, direktør Adolf Andersens Legat1/10
Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer's Jubilæumsfond1/10
Foreningen af Danske Landbrugskonsulenter's Jubilæumsfond1/10
Fonden af 1981 til støtte for onkologisk sygeplejeudvikling på Hæmatologisk afdeling L, Rigshospitalet1/10
F. T. Hvass og hustru's Legat til hjælp til uddannelse af unge mennesker, der er født i Sdr. Kongerslev Sogn1/10
Fabrikant P. A. Fisker's Fond til teknisk-videnskabelig forskning1/10
Direktør C. A. Iversen og hustru's Familielegat1/10
Dan Trier Fink's Fond1/10
Cykelfabrikant Niels Petersen's Legat1/10
Direktør garvemester Vilhelm Flach og hustru Olga, f. Mattesen's, Mindefond1/10
Agronomfonden1/10
Adolf Andersens Familielegat1/10
Stefan Rozental og Hanna Kobylinski Rozental's Fond1/10
BG Bank's Studielegat for Gladsaxe Kommune1/10
Bakken's Fond1/10
Arla Foods Uddannelsesfond1/10
Arkitektstuderende Tina Tychsen Rasmussen og Henrik Søholt Christensen's Legat1/10
Hedorfs Fond1/10
Hans Tausen's Fond1/10
Gårdejer Niels Smith-Hansen's Fond1/10
J. Oskar Andersen's Legat til fremme af kirkehistorisk studium1/10
Justitsråd Hermann Møller's Legat1/10
Karen og Olga Nybye's Fond1/10
Kong Frederik VII's Stiftelse for fattige Fruentimmer af Arbejderklassen1/10
Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab's Informations-, Rejse- og Uddannelsesfond1/10
Marie og M. B. Richter's Fond1/10
Oberstløjtnant Max Nørgaard og Hustru Magda Nørgaards Legat1/10
Rosalie Petersens Fond1/10
Selskabet Philadelphia1/10
Skive Tekniske Skole's Uddannelsesfond1/10
Skolebestyrerinde Isabelle Hortense Aymonier's Mindelegat1/10
Teknikumstuderende's Boliglegat af 19781/10
Norma og Frode S. Jacobsens Fond1/10
Holger Rabitz og hustru Doris Mary, født Philipps Mindefond3/10
Apoteker Julius Waels og Cand. pharm. Helga Waels Legat3/10
Dyrlæge W. Lænkholms Rejselegat3/10
Ena Borchsenius' Legat til Fordel for Dyrlægestuderende3/10
Det lægevidenskabelige fakultets fond for videnskabeligt ansatte kandidater og studerende ved Københavns Universitet3/10
Københavns Universitets fond for medicinstuderende3/10
Københavns Universitets Fond for Kræftforskning3/10
Tandlæge Johanne Elisa Crones legat/fond3/10
Dyrlæge Hans Peter Christensens mindelegat3/10
Fondet for sygdomsbekæmpelse hos vore familiedyr3/10
Frøken Sophie Johansens og jordemoder Lillian Jensens fond til værn for syge og lidende husdyr3/10
Forsøgsleder R. Nørtoft Thomsens legat til fremme af dansk husdyrvidenskab3/10
Peter Christian Abildgaards fond og Overdyrlæge Hans A. Madsen og Hustrus Fond3/10
Hjælpefonden for bachelor- og kandidatstuderende samt kandidater fra Det Farmaceutiske Fakultet (School of Pharmaceutical Sciences)3/10